Leestijd: 4 min

Kennispark moet meer van Saxion worden

Saxion is al jaren partner van de Stichting Kennispark Twente. Maar wie het over het Kennispark heeft, denkt al snel aan de Universiteit Twente. Daar moet verandering in komen.

Kennispark moet meer van Saxion worden

Kennispark moet meer van Saxion worden
Foto: Toma

Het is geen wonder dat de koppeling tussen het Kennispark en de UT snel wordt gelegd. De omgeving rondom de campus draagt de naam, evenals het station bij stadion de Grolsch Veste. Het Kennispark is bovendien gevestigd in The Gallery, één van de meest in het oog springende gebouwen op de universiteitscampus.

Toch speelt ook Saxion als partner al jarenlang een rol van betekenis binnen het Kennispark. In juli werd er nog een convenant ondertekend om de ambities van het Kennispark aan te scherpen. De Founding Fathers waren het over één ding eens: Saxion moet meer betrokken zijn bij het Kennispark.

Die mening wordt gedeeld door Kees Eijkel, directeur van het Kennispark. “Het is niet zo dat Saxion de afgelopen jaren niet betrokken is geweest. In tegendeel zelfs. We hebben een intensieve relatie met het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO).”

Kennispark-directeur Kees Eijkel: "Veel studenten op Saxion en UT zijn vooral bezig zijn met het consumeren van onderwijs."

“We doen samen business development en hebben met Saxion verschillende evenementen opgezet, maar we kunnen meer. Er ligt nog zoveel ruimte. Op het gebied van leningen moeten we nog veel kunnen doen, maar zeker ook op het gebied van onderwijs en te organiseren evenementen.”

Aansluiting onderwijs

Het thema dat op dit moment de meeste aandacht vraagt is de aansluiting van het Kennispark op het onderwijs. Eijkel: "Je merkt dat veel studenten op Saxion en UT vooral bezig zijn met het consumeren van onderwijs. Alles is erop gericht om het diploma binnen te halen. Met hun eigen leven, de toekomst, zijn ze minder bezig.”

“Ondernemers denken echter in kansen en investeringen. Voor hen willen we daarom meer aanbieden. Evenementen die beter aansluiten op het onderwijsprogramma, zodat de studenten zich ook als ondernemer kunnen ontwikkelen. Overigens is SCvO hier al erg sterk in."

'Alles is erop gericht om het diploma binnen te halen. Met hun eigen leven, de toekomst, zijn ze minder bezig'

Een ander punt dat volgens Eijkel verbeterd kan worden is de zichtbaarheid van het Kennispark op Saxion. "Onze zichtbaarheid loopt nu via het Centrum voor Ondernemerschap, maar als we ons echt willen positioneren zou een incubator ergens op de stadscampus beter zijn. Er zijn in het verleden verschillende ideeën geweest, maar het is niet tot uitvoering gekomen.”

“Door dichterbij Saxion te zitten zouden we een lagere drempel creëren voor studenten om binnen te stappen bij Kennispark. Tegelijkertijd wordt de samenwerking met Saxion daardoor beter zichtbaar."

Ondernemingsklimaat

Een incubator op de stadscampus is vooralsnog echter toekomstmuziek. Wel zit er een naamsverandering aan te komen, waardoor het Kennispark iets los hoopt te komen van de koppeling met de UT. Daarnaast richt het Kennispark zich op het waarmaken van de uitgesproken ambities, met als doel een nog beter klimaat voor start-ups en andere bedrijven in de regio te kunnen creëren.

De Founding Fathers van de stichting bestaan naast Saxion uit de Universiteit Twente, gemeente Enschede, provincie Overijssel en Regio Twente. Het Kennispark bestaat echter uit meer dan een club mensen die ondernemers aan investeringskapitaal verbinden. De stichting biedt tevens trainingsprogramma’s, coachingsstructuren, business developmentsupport, diverse vormen van financiering en een groot netwerk.

'Alleen kan je een geweldige speler zijn, maar je moet er ook de juiste mensen omheen hebben om tot bloei te komen'

"We proberen een zo goed mogelijk ecosysteem voor ondernemers neer te zetten en willen mensen inspireren", zegt Eijkel. Met al die handvatten probeert het Kennispark studentondernemers een vliegende start te geven. Al is succes natuurlijk niet gegarandeerd. "Want uiteindelijk moet dat vanuit de ondernemers zelf komen."

Eijkel geeft aan dat niet alleen ondernemers, maar ook de regio baat heeft bij een goed ecosysteem. "Twente heeft onderhand een van de beste financieringssystemen. Er zijn tal van goede investeringsfondsen actief in onze regio, zowel nationaal als internationaal. Omdat het investeringsklimaat hier zo goed is, groeit ook de aantrekkingskracht voor bestaande innovatieve bedrijven om zich hier te vestigen. Dat komt de werkgelegenheid weer ten goede."

Toekomst

Het is een van de verdiensten van het Kennispark geweest. Maar om die positie vast te houden, geeft Eijkel aan dat samenwerking ook in de toekomst cruciaal is. "Amsterdam en Rotterdam hebben een natuurlijke aantrekkingskracht, maar als wij als Kennispark willen blijven scoren, dat moeten we als regio samen blijven optrekken. Die puzzel moeten we proberen te leggen. Alleen kan je een geweldige speler zijn, maar je moet er ook de juiste mensen omheen hebben om tot bloei te komen."

Lees ook: