Leestijd: 2 min

Effectieve werkwijzen voor aanpak leegstand

Effectieve werkwijzen voor aanpak leegstand

Het lectoraat bestaat inmiddels ruim een jaar en heeft een voortvarende start gemaakt. Er is nu bekend wat de kennisbehoefte in het werkveld is, het heeft een plek gekregen in het netwerk in de provincie en is aan de slag gegaan met kennisontwikkeling en kennisdeling over effectieve werkwijzen in de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale bedrijventerreinen.

Focus

Het lectoraat leert van concrete ontwikkelingen in de praktijk. Hoe is er gewerkt om te komen tot een goede invulling van bijvoorbeeld een leegstaand fabrieksgebouw of kantoor? Dat betekent altijd het ontwikkelen van een slimme combinatie van een goede oplossing en voldoende investeerders, aldus het lectoraat.

Het lectoraat zoekt naar effectieve werkwijzen om dit doel te bereiken. Kjell-Erik Bugge, lector binnen het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties, vertelt: “Vooral interessant voor ons zijn de ontwikkelingen waarin private partijen de eerste stap zetten en zelf willen investeren. Wij onderzoeken de werkwijzen vanaf het startpunt dat er een pand leeg staat, tot het eindpunt dat er geschikte gebruikers zijn gevonden. Met de resultaten moeten ondernemers en overheid straks een beter traject kunnen doorlopen”.

 

Spin-off en groei

Bugge is enthousiast over de resultaten van het eerste jaar. “We weten nu hoe het werkveld onze kennis wil verkrijgen. Er is weinig tijd, dus kennis moet naar de doelgroep toe komen, bijvoorbeeld in de vorm van interactieve bijeenkomsten en (digitale) kennisproducten.”

Maar er zijn meer positieve resultaten. “Direct voor de zomer hebben we opdrachten gekregen van vier ontwikkelaars/beleggers en één gemeente voor kennisontwikkeling en kennisdeling over concrete transformaties van leegstaande kantoren. Een hele mooie spin-off en groei voor het lectoraat natuurlijk. Vanaf september zijn we aan de slag gegaan. Daarnaast werken we hard aan onze hoofdopgave: het onderzoeken van de werkwijze in 64 projecten van de HMO [Herstructureringsmaatschappij Overijssel, red.] op bedrijventerreinen. Hopelijk leveren alle projecten veel innovatieve inzichten en showcases op, die we kunnen delen met onze doelgroepen: de huidige professionals (gemeentelijke en provinciale ambtenaren binnen de provincie Overijssel) en de toekomstige professionals (onze studenten).”

Goed vindbaar

Studenten moeten opdrachten in de toekomst aan gaan met een nieuwe werkwijze, vertelt Bugge. Of ze de weg naar het lectoraat wel vinden? “We hebben in die zin van te voren onze kans op succes behoorlijk onderschat”, licht Bugge toe. “We hadden ingeschat dat 25 studenten wel zouden willen helpen bij projecten en vraagstukken. Dat werden er vorig studiejaar 160 van zes verschillende opleidingen: stagiaires, vrije minor, heel veel afstudeerders en ook samenwerking in vakken.” Wat is het geheim achter dit succes? “Eigenlijk heel eenvoudig. Wij stellen wat studenten boeiend vinden centraal. Daarna zoeken we een match met het werk in het lectoraat en heel vaak is die prima te vinden. Studenten werken niet alleen voor ons en verzamelen heel veel nuttige informatie via interviews. Ze werken ook echt met ons aan het ontwikkelen van het lectoraat en onze netwerk. Zoals men zegt: een mooie win-win situatie. ”

Lees ook: