Leestijd: 4 min

‘We zijn wereldberoemd in Vietnam’

De afgelopen tien jaren is Saxion actief geweest in Vietnam. Wat de hogeschool daar deed? Ze hielp daar bij het ontwikkelen en uitbouwen van het hbo. Projectleider Siep Littooij van het Saxion International Office kreeg voor het werk dat hij daar deed zelfs een onderscheiding van het Vietnamese Ministerie van Onderwijs en Training.

‘We zijn wereldberoemd in Vietnam’

‘We zijn wereldberoemd in Vietnam’

Voor het ontwikkelen en uitbouwen van het hbo in Vietnam was er Nederlandse overheidssubsidie: in totaal 7 miljoen euro. Onder de titel Strenghtening Profession Oriented Higher Education (POHE) heeft Saxion als penvoerder dit project uitgevoerd met als doel meer opleidingen op beroepsgericht en competentiegericht onderwijs zodat er geschikte mensen werden opgeleverd voor de arbeidsmarkt. Er werd onder meer gewerkt aan de inrichting van het curriculum, de methodiek en didactiek en het ophalen van de vraag uit het bedrijfsleven. “Voorheen waren het academici die vanuit een soort ivoren toren bepaalden wat studenten leerden”, legt Littooij uit. “Lessen werden gegeven in collegezalen, verder niet.”

Aantoonbaar sneller een baan

Het kost wat tijd en geld, maar de resultaten mogen er zeker zijn. In Vietnam hebben afgestudeerden van een vijftigtal vernieuwde beroepsopleidingen nu aantoonbaar sneller een baan. Op het meetmoment eind 2015, begin 2016 heeft 89,7 procent van de alumni uit de POHE-programma’s een baan. Dat is dus binnen zes tot acht maanden na afstuderen. Littooij: “De studenten onderscheiden zich door praktische vaardigheden en dat is zeer waardevol voor het bedrijfsleven.” En van het genoemde percentage is 12,3 procent zzp’er of heeft een eigen bedrijf.

Deze resultaten zijn ontzettend goed, maar het project verliep natuurlijk niet zonder slag of stoot. Het eerste deel van het project werd besteed aan het ontwikkelen van het concept, maar het bleek buiten de regelgeving te vallen. In het tweede deel van het project moesten ze de concepten bij de institutionele concepten laten aansluiten en andersom. “De discussies waren lastig, want hoe bekostig je het concept. Het moet wel passen binnen de kaders van de regelgeving. Het kostte flink wat jaren lobbyen”, vertelt Littooij. “Nadat we dit bereikt hadden, was de ommekeer: toen konden wij de ontwikkelingen nauwelijks bijbenen.” Er werden trainingscentra opgericht voor thema’s als toetsen en testen en docentkwaliteit.

‘Het project is geland in het hart van het Vietnamese onderwijsstelsel’

Afgelopen december kreeg de projectleider van Saxion een medaille voor zijn verdiensten. “Daar doe je het natuurlijk niet voor”, aldus Littooij. “Het resultaat spreekt voor zichzelf. En dat is het mooiste eraan.” Zijn taken: coördineren van het project en later ook focussen op de logistiek en de jaarplannen. Gedurende het project specialiseerde Littooij zich in stelseldiscussies. “Het meest trots ben ik dat het project nu geland is in het hart van het Vietnamese onderwijsstelsel en dat de aandacht voor de student zichtbaar is geworden.”

Littooij is bescheiden over zijn verkregen medaille. “Het is natuurlijk een hele eer, maar ik heb het niet alleen gedaan. IO-coördinator William Sanchez, Gerard Harms, lector Mark Gellevij, Jan Willem Meierhof en Vanessa Okken van de Saxion Academy zijn ook erg betrokken geweest. Kennisdeling van de hogeschool over hoe certificering, stages en het stelselniveau werken was onmisbaar. Toepassing van kennis is generiek. Een uitdaging moet je met kennis en innovatie proberen te overwinnen. En dat is wat we samen hebben gedaan.”

Visitekaartje

Het project is inmiddels afgerond, de subsidëering is gestopt. Maar wat heeft de hogeschool aan deze ervaring gehad? “Het was van belang voor Saxion”, legt Chris van den Borne, directeur International Office van Saxion uit. “Wij hebben expertise op hbo-niveau. En in Vietnam wilden ze koppeling met de arbeidsmarkt. Het is voor ons nuttig om met de Vietnamese regering en het onderwijs contact te hebben en zo ook weer een stuk internationalisering aan de hogeschool te kunnen leveren. We zijn internationaal zichtbaar, we kunnen stafleden meenemen die hun kennis in het onderwijs daar overdragen. De studenten die bij ons aan Saxion of in een van onze projecten hebben gestudeerd lopen voor in competenties. Dus alleen dat is ook al toegevoegde waarde,”

Het project heeft volgens de directeur dus zeker bijgedragen aan het imago van de hogeschool. “Als Saxion zijn we wereldberoemd in Vietnam. Wij zijn de instelling waar de meeste Vietnamese studenten komen studeren. Saxion heeft een project over verpleegkunde in Vietnam, maar ook over waterhuishoudkunde en milieu. We hebben de wensen over hoe we een university of applied science (UAS) worden kunnen opgehaald, maar ook verspreid. Wat onder meer een bezoek van onze collegevoorzitter Wim Boomkamp aan een onderwijsconferentie in Vietnam teweeg bracht is dat je als UAS absoluut geen tweederangs universiteit bent. Je hebt multidisciplinaire kracht en dat zijn we aan het ontwikkelen in onze hogeschool. Je moet laten zien dat je er trots op bent een toepassingsgerichte universiteit te zijn met maatschappelijke waarde.”

‘Wij zijn een gesprekspartner over de arbeidsmarkt en toegepast onderzoek’

Van den Borne beschouwt het POHE-project als een soort visitekaartje. “Met de expertise van POHE gaan we in gesprek met het onderwijs in andere landen om daar een soortgelijk project te starten. Zo voeren we in Indonesië ook al gesprekken. En dankzij dit project zijn er diverse instellingen die met een delegatie bij ons op bezoek willen komen. Waar we eerst werden weggekeken door onderzoek universiteiten zijn we nu een gesprekspartner over de arbeidsmarkt en toegepast onderzoek.”

Lees ook: