Leestijd: 1 min

Saxion en gemeente Deventer samen in City Deal Kennis Maken

Saxion en de gemeente Deventer gaan opnieuw samenwerken: deze keer treden ze gezamenlijk toe tot de City Deal Kennis Maken. Dit is een landelijk programma met als doel het tot stand brengen van een versnelling in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden.

Saxion en gemeente Deventer samen in City Deal Kennis Maken

Saxion en gemeente Deventer samen in City Deal Kennis Maken

En dat willen zij doen door onderzoekers, docenten én studenten bij die stedelijke opgaven te betrekken. Anka Mulder: “Het doel van de City Deal past uitstekend bij wat Saxion voor de stad wil betekenen. Door inbreng van kennis en inzet van studenten leveren we graag een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling en toekomst van de mooie stad Deventer. We kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

Kansen benutten

Zowel Saxion als de gemeente Deventer ziet dit als een kans om kennis te benutten én om studenten hun studieomgeving aan te bieden als leeromgeving. Dit om talentontwikkeling, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Het project loopt van 2017 tot 2021. Deventer haakt dus aan bij een reeds bestaand project maar krijgt derhalve, samen met andere steden die in 2018 instromen, de kans om te werken aan een strategische agenda waarin thema’s beschreven worden die aangepakt moeten worden. Hierbij is het wel zaak dat studenten, onderzoekers en docenten worden betrokken bij de thema’s.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt samen met Regieorgaan SIA middelen ter beschikking om de agendavorming te ondersteunen. Zo verzorgen zij onder andere kennisdeling en netwerkvorming tussen deelnemende steden.

Lees ook: