Leestijd: 4 min

Van hittestress en wateroverlast naar groene parkeerplaatsen en ecotuin

Hittestress in de zomer en wateroverlast in de winter: het zijn uitdagingen waar veel stedelijke gebieden door het veranderende klimaat vaker mee te maken krijgen. Ook bedrijventerrein Bergweide IV in Deventer. Saxion-studenten Lillian van Loon en Laura Jansma van de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen zochten met hun afstudeeronderzoek naar oplossingen om van Bergweide een klimaatbestendige plek te maken.

 “Van de parkmanager hebben we alvast een negen gekregen voor ons afstudeerverslag. Hij heeft ons uitgenodigd het binnenkort te komen presenteren aan de ondernemers,” zegt Lillian glunderend, terwijl ze het rapport op tafel legt. Samen met Laura is ze nog in afwachting van het definitieve eindcijfer. Het tweetal kijkt intussen tevreden terug op een leerzame periode op en rond het Deventer bedrijventerrein. De vierdejaars studenten gingen aan de slag met het thema Klimaatadaptie voor het gebied dat zich tussen de Snippeling, de Hanzeweg en de Zweedsestraat bevindt. “Eigenlijk kwam er uiteindelijk veel meer bij kijken,” vertelt Laura. “Het terrein moest in zijn geheel aantrekkelijker worden voor gebruikers.”

Hoe kwamen Laura en Lillian tot hun opdracht?

Lillian: “Vorig jaar deden tweedejaars studenten van onze opleiding mee aan de Hanseatic City Challenge, tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen. Studententeams werden uitgedaagd om na te denken over klimaatoplossingen voor de Hanzesteden. De Saxionners bedachten toen een zogenaamde Cool Spot voor Bergweide: een plek die overmatige verhitting van het gebied neutraliseert. Dat idee hebben we als basis gebruikt voor onze afstudeeropdracht.”

Water vormt een uitdaging

Veel Hanzesteden worstelen met hetzelfde probleem. Ze hebben een sterk versteend karakter én ze liggen aan het water. Waar dat water vanuit het verleden mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Hanzeverbond en de sterke economische groei van de steden, vormt het tegenwoordig op klimaatgebied een uitdaging.  Lager gelegen delen van de bedrijventerreinen kampen in natte perioden met wateroverlast. “Bij sommige ondernemers staat het water na een paar regendagen praktisch aan de voordeur,” vertelt Lillian. “In de zomer zien we juist dat een gebied als Bergweide heel sterk opwarmt. Er is veel steen en weinig groen. De hittekaart die we gebruikten, laat dat ook duidelijk zien en gaf ons een goed startpunt voor het onderzoek,” vult Laura aan. 

Klimaatbestendig én prettig

De studenten werkten voor hun onderzoek in opdracht van Mark van Mast van Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer. Laura en Lillian zaten regelmatig om tafel met specialisten van Advies- en Ingenieursbureau Tauw én met de gemeente Deventer, allen betrokken bij dit project. Laura: “De vraag was: hoe maak je dit bedrijventerrein niet alleen klimaatbestendig, maar ook een prettige plek om te verblijven?” De studenten startten met een stedenbouwkundige analyse, maakten foto’s  en verkenden Bergweide intensief. “Daarbij werden we al een keer bijna van onze fiets gereden door een vrachtwagen. Dat maakte ons direct duidelijk dat het gebied niet aantrekkelijk is voor werknemers om te fietsen of te wandelen in hun middagpauze.”

Om met zoveel mogelijk gebruikers in contact te komen, installeerde het tweetal zich op een koude decemberdag in een hotdogkraam. Lillian: “We stonden op een centrale plek, deelden hotdogs uit en hoorden van werknemers dat ze graag wandelen in de pauze en dat er inderdaad veel wateroverlast is. Ook bleek er behoefte aan een centrale ontmoetingsplek, voor bijvoorbeeld een kop koffie of een broodje.”

Tevreden parkmanager

Welke oplossingen zien de studenten voor Bergweide? Laura: “We adviseren een ecotuin aan te leggen, die qua flora en fauna aansluit op de omgeving. Bomen en planten neutraliseren de hitte. Groene parkeerplaatsen zorgen voor een betere afwatering en de vele blinde muren kunnen een natuurlijk karakter krijgen met klimplanten en insectenhotels voor bijen en vlinders.”

Mark van Mast vult aan: “We hebben een kale ruimte aan de kop van de havenarm bij de Duurstedeweg, waar alleen een bankje staat. Ik zie daar wel kansen om een park te creëren. Ook het afvoeren van overtollig regenwater via bovengrondse goten is iets dat we kunnen realiseren.” De parkmanager is erg tevreden met het werk van de studenten: “Laura en Lillian hebben het gestructureerd aangepakt en zijn met veel betrokkenen in gesprek gegaan. Ze zijn trouwens opvallend goed in het verbeelden van hun ideeën en adviezen. Ik had het idee dat ik ook nog eens met volleerde landschapsarchitecten van doen had. Het is ook fijn dat de gemeente zo nauw betrokken is. Goed dat gemeenten steeds meer aandacht hebben voor het veranderende klimaat.” 

Lees ook: