Een meer uitdagende Saxion toekomst

Studenten, docenten en bedrijven gaan de komende jaren grote veranderingen merken bij Saxion. De grote hoeveelheid weinig uitdagende toetsen wordt aangepakt, onderwijs wordt niet in klaslokalen maar in innovation labs georganiseerd en docenten gaan werken volgens het Google model. Boomkamp belooft een meer flexibelere kennisinstelling dat beter voorbereid op werk dat steeds sneller en radicaler verandert.

Een meer uitdagende Saxion toekomst

Een meer uitdagende Saxion toekomst
Foto: Toma Tudor

Studenten, docenten en bedrijven gaan de komende jaren grote veranderingen merken bij Saxion. De grote hoeveelheid weinig uitdagende toetsen wordt aangepakt, onderwijs wordt niet in klaslokalen maar in innovation labs georganiseerd en docenten gaan werken volgens het Google model. Boomkamp belooft een meer flexibelere kennisinstelling dat beter voorbereid op werk dat steeds sneller en radicaler verandert. 

Zowel minister Bussemaker als Saxion voorzitter Boomkamp presenteerden afgelopen week hun visie op de toekomst van hoger onderwijs. Boomkamp presenteerde zijn visie op een academie-bijeenkomst. Bussemaker wil de klachten over rendementsdenken, kwaliteit en schaalgrootte van het hoger onderwijs inruilen voor meer dynamiek, creativiteit en verbeelding: "Hoger onderwijs nooit een groothandel mag worden die in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk studenten aflevert aan de arbeidsmarkt. Tegelijk mag het ook geen supermarkt worden, waar studenten als individu rondlopen en vrijblijvend een opleiding kunnen consumeren". Zij zette de vernieuwing van het onderwijs kracht bij met maatregelen als regelvrije zones, beurzen voor innoverende docenten, meer aandacht voor persoonsvorming en een forse investering in een groter aantal docenten en lectoren.

Boomkamp ging in zijn toekomstvisie vooral in op onderwijs dat beter voorbereid op snel veranderd werk door veel en radicale technologische ontwikkelingen. Dat vereist meer aandacht voor persoonlijke vorming, meer uitdagende toetsen, meer multidisciplinariteit en een meer flexibelere organisatie. Hij verduidelijkte deze toekomstrichting met vele innovatieve voorbeelden zoals de vernieuwende multidisciplinaire techniekopleidingen, living technology minoren en de investering in field labs voor innovatief praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Een Saxion academiedirecteur presenteerde vervolgens een nieuwe organisatievorm waarin docenten niet meer honderden uren per jaar tijd verbruiken met besluitloze vergaderingen en takenplaatjes maar waarin gewerkt wordt met het Google model. 

De beleidsmakers van Saxion zijn overtroffen door de minister. De door hen geformuleerde Saxion toekomst is minder uitdagend en ook nog eens minder krachtig opgeschreven dan het stuk van de minister. Bovendien is het wat mild: er staan geen dingen in staan waarmee iemand het oneens kan zijn. Meer kritische, uitdagende stellingen en ideeën zijn noodzakelijk om te zorgen tot actie en debat zodat het vernieuwende onderwijs ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Bussemaker deed dat bijvoorbeeld door voor een zaal van hbo-onderzoekers te roepen dat hbo gaat om "onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs". Een bestuursvoorzitter van een collega-hogeschool vroeg zich voor een groep van grijze docenten af hoe actueel en vernieuwend onderwijs gerealiseerd kan worden met docenten die tientallen jaren fulltime werken bij dezelfde opleiding. 

Boomkamp beloofde na deze feedback een meer uitdagend Saxion toekomststuk en zet zijn beleidsmakers opnieuw aan het werk. Een ding is in ieder geval duidelijk: studeren in het hoger onderwijs wordt meer dan tentamens halen, een stage lopen en een scriptie schrijven.

De toekomst van het hoger onderwijs is via deze link in te zien: http://magazines.rijksoverheid.nl/ocw/ho2025/2015/01/index

Stephan Corporaal is docent bij de academie Mens en Arbeid en onderzoeker Human Resource Management.

Foto: Toma Tudor

Lees ook: