Leestijd: 2 min

Gezondheidszorg is geen politiek

In deze tijd van verkiezingen maken lijstrekkers duidelijk dat de gezondheidszorg beter en betaalbaarder kan, hoewel ze de afgelopen regeringsperiode zelf het beleid hebben vorm gegeven. Is dit een vorm van zelfreflectie die tot betere gezondheidszorg leidt, of schiet het analytisch vermogen van de politiek tekort? Standpunten worden vooral bepaald door partijideologie, de kans op electorale winst en de waan van de dag.

Gezondheidszorg is geen politiek

Gezondheidszorg is geen politiek
Foto: MyFuture.com/Flickr

De ouderenzorg kamp al jaren met financiële en personele tekorten, waardoor de ondergrens van een menswaardig bestaan soms al is bereikt. Alarmerende geluiden vanuit de sector zelf leiden niet tot meer armslag. En plaatst de inspectie tehuizen onder verscherpt toezicht. Dat is contraproductief, want nu worden tehuizen gedwongen kastjes en koelkasten extra schoon te maken, waardoor er nog minder verzorgenden beschikbaar zijn voor bewoners. In plaats van betere zorg, bieden de tehuizen een betere score op een afvinklijstje.

Wanneer Hugo Borst zijn landelijke bekendheid als publicist gebruikt en samen met Carin Gaemers via het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ veel media en publieke aandacht voor de benoemde pijnpunten weet te organiseren, reageert de politiek wel. Diverse partijen spreken schande over de situatie en beloven vanuit opportunisme miljoenen extra voor ouderenzorg, zonder goede ideeën te hebben over de besteding of de financiering ervan.

‘Wisselend kabinetsbeleid moet onze volksgezondheid niet negatief beïnvloeden’

De politiek heeft te weinig zicht op de complexiteit van de gezondheidszorg en moet zich daarom ook niet direct sturende met beleid en uitvoering bemoeien. Het is de taak van de gezamenlijke professionals de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en dusdanig te organiseren dat ze doelmatig en betaalbaar blijft. De politiek zou slechts verantwoordelijk moeten zijn voor overstijgend beleid en toetsende regelgeving, zodat wisselend kabinetsbeleid onze volksgezondheid niet negatief beïnvloedt.

Dr. Frits Oosterveld, fysiotherapeut en epidemioloog, lector Gezondheid & Bewegen.


Maandag 13 februari is er om 14.00 uur bij Saxion Deventer een College Tour waarin studenten in discussie kunnen met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn. Wie wil deel wil nemen dient zich ­op te geven. Docenten en andere belangstellenden zijn welkom als toehoorder.   

Lees ook: